3 νέα προγράμματα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ξεκινούν το Σεπτέμβριο όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο οικονομίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 220 εκατομμύρια ευρώ και ο εκτιμώμενος αριθμός των τελικών ωφελουμένων είναι 2500 νέες επιχειρήσεις και 4500 νέες θέσεις εργασίας.

Τα προγράμματα αφορούν:

 • Τουριστικές επιχειρήσεις
 • Αυτοαπασχόληση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης &
 • Νεοφυών επιχειρήσεων

Αναλυτικότερα:

Τουριστικές επιχειρήσεις – απευθύνετε σε υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές τουριστικές επιχειρήσεις. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι 30,000 – 300,000€. Χρηματοδοτείτε έως και το 50% για την ενίσχυση, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
 • Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κτλ)
 • Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών
 • Προβολή και προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
 • Αμοιβές συμβούλων
 • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

Αυτοαπασχόληση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – απευθύνετεσε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άνω των 25 ετών άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών (χωρίς μισθωτή εργασία) για την άσκηση επαγγέλματός της ειδικότητάς τους. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι από 5,000 – 25,000€ και χρηματοδοτείτε το 100%.

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Επαγγελματικός εξοπλισμός
 • Λειτουργικό κόστος
 • Προβολή και δικτύωση
 • Κόστος μισθωτής εργασίας σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου
 • Αμοιβές τρίτων
 • Γενικός εξοπλισμός

Νεοφυής επιχειρήσεις – απευθύνετε σε ανέργους άνω των 25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και αφορά ενέργεια, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, εφοδιαστική αλυσίδα, κ.α..Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός έως 50,000€ και χρηματοδοτείτε το 100%.

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Παραγωγικός εξοπλισμός
 • Λειτουργικό κόστος
 • Προβολή και δικτύωση
 • Κόστος μισθωτής εργασίας σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου
 • Αμοιβές τρίτων
 • Γενικός εξοπλισμός

Εκμεταλλευτείτε λοιπόν την ευκαιρία που σας δίνεται! Δείτε ποιο πρόγραμμα είναι το κατάλληλο για εσάς και εμείς θα σας βοηθήσουμε να το υλοποιήσετε!

 
×

Γειά σας!

Μίλησε μαζί μας για να σε βοηθήσουμε και να σου προτείνουμε τα προϊόντα που χρειάζεται η επιχείρησή σου!

×