Την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου προκηρύσσονται οι πρώτες τέσσερις κοινοτικές δράσεις του νέου ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση μικρομεσαίων και τουριστικών επιχειρηματιών και πτυχιούχων ανέργων που θέλουν να στήσουν τη δική τους δουλειά.

Οι δικαιούχοι υπολογίζονται σε 10.000 με 12.000 και οι αιτήσεις θα υποβληθούν το Μάρτιο και τον Απρίλιο.Οι επιδοτήσεις φτάνουν ακόμη και στο 100% και οι δικαιούχοι μπορούν να διεκδικήσουν χρηματοδότηση από 6.000 έως 100.000 ευρώ.

Τα τέσσερα προγράμματα για τα οποία αναμένεται να ανοίξουν οι κύκλοι υποβολής αιτήσεων είναι:

1. Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.
Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες (επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013) πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εξής στρατηγικούς τομείς:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία τροφίμων
 • Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία

Ύψος επένδυσης 15.000 – 200.000 €, ποσοστό ενίσχυσης μέχρι 40%.

2. Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες(επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, για τον εκσυγχρονισμό, την ποιοτική αναβάθμιση, τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών για να βελτιώσουν τη θέση τους στην τουριστική αγορά.
Ύψος επένδυσης 15.000 – 150.000 €, ποσοστό ενίσχυσης μέχρι 40%.

3. Νεοφυής επιχειρηματικότητα, σε ανέργους για την ίδρυση νέας επιχείρησης
Προϋπολογισμός 48 εκατ. ευρώ, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, από φυσικά πρόσωπα γεννημένα πριν από την 1/1/1991, που είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Τα σχέδια που θα ενισχυθούν θα πρέπει να αφορούν τους παρακάτω στρατηγικούς τομείς:

 • Αγροδιατροφή
 • Ενέργεια
 • Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Υγεία – φάρμακα
 • Υλικά – κατασκευές

Ύψος επένδυσης έως 60.000 €, ποσοστό ενίσχυσης 100%.

4. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης σε πτυχιούχους για να ασκήσουν το επάγγελμα που σπούδασαν
Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γεννημένοι πριν από την 1/1/1991 και αφορά την έναρξη και υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

 
×

Γειά σας!

Μίλησε μαζί μας για να σε βοηθήσουμε και να σου προτείνουμε τα προϊόντα που χρειάζεται η επιχείρησή σου!

×