Πακέτο Προσφοράς Νο 1

MDE17MN

MAT15MN Επαγγελματικό Πλυντήριο Κάθετης Φόρτωσης 10kg
“Maytag Commercial”

MDE17MN

MDE17MN Επαγγελματικό Στεγνωτήριο Κλασσικό 
10 kg
“Maytag Commercial”

Roller Ironer (100/18)

Κύλινδρος Σιδερώματος (100/18)
“Grandimpianti”

Πακέτο Προσφοράς Νο 2

MAH30PN

MHN30PN Επαγγελματικό Πλυντήριο Υψηλής Απόδοσης Οριζόντιας Φόρτωσης 10 kg
“Maytag Commercial”

MDE17MN

MDE17MN Επαγγελματικό Στεγνωτήριο Κλασσικό
10 kg
“Maytag Commercial”

Roller Ironer (100/18)

Κύλινδρος Σιδερώματος (120/18)
“Grandimpianti”